Kaupapa Maori

Hutia te rito o te harakeke
Kei whea te komako e ko
Kii mai ki a au
Aha te mea nui o te ao katoa
Maku e kii
He Tangata!  He Tangata!  He Tangata!

 

Turning Point provides a cultural support service for any members who wish to explore tikanga Maori.  From our premise "Te Whare Kaupapa" our tutors provide support through the media of te reo, toi whakaari, karakia and waiata.

The intent of the Kaupapa service is to use Maori teachings and philosophies as an aid to assist tangata whai ora to gain a sense of identity about who they are and to enable them to stand proud as a member of the community. 

Contact Peta Tamepo for further information or phone (07) 578 6934